Grup de suport pentru părinţi

“Copiii învaţă să zâmbească de la părinţii lor.” (Shinichi Suzuki)

Când ai un copil diferit devii un părinte diferit.

Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare. Pervaziv este ceva care are calitatea sau tendinţa de a se disipa, de a pătrunde peste tot. Auti smul nu se extinde doar asupra diverselor domenii de dezvoltare a copilului, ci şi asupra familiei copilului cu autism şi asupra a tot ce intră în contact cu acea familie.

Ca părinte al unui copil autist respiri autismul, vezi autismul, guşti autismul, faci tot ceea ce poţi să si mţi ca un autist pentru a-ţi înţelege copilul mai bine, citeşti despre autism, scrii despre autism, vorbeşti despre autism, faci totul să auzi despre autism şi după toate acestea îţi reproşezi că nu faci suficient. Autismul este zidul în faţa căruia rămâi neputincios, zidul care te desparte de propriul copil, de propria familie şi de lume. Uneori când stai foarte aproape de un zid nu mai poţi să îi vezi dimensiunile reale, nici punctele slabe, după cum nu v ezi nici resursele tale de a-l depăşi.

Prin programul de dezvoltare per sonală adr esat părinţilor copiilor cu autism pe care vi-l propunem dorim să învăţaţi să vă distanţaţi de zid atât cât să găsiţi resurse şi noi strategii de a relua lupta cu el.

Daca ai trăit durerea momentului diagnosticul de auti sm în legătură cu propriul copil, ți-a pus deja măcar una din următoar ele întrebări:

 • Cine a greşit?
 • De ce mi se întâmplă mie?
 • Ce te sperie mai mult – teama celorlalţi sau mila, respingerea sau indiferenţa?
 • Diagnosticul poate fi greşit, copilul meu nu este autist, va vorbi mai târziu… și totuşi, este bine să aştept fără să fac nimic?
 • Cum ţi-a afectat aflarea diagnosticului viaţa de cuplu, relaţia cu familia, cu prietenii, cu vecinii sau colegii de serviciu?
 • De câte ori te-ai întrebat dacă ceea ce faci este suficient pentru copilul tău?
 • Ai învăţat să lupţi sau să aştepţi miracole?
 • Când ai aflat de diagnostic ai devenit părintele unui copil autist; mai ştii să fii părinte pentru un copil care nu este auti st? Dar soţie/soţ, fiu/fiică, coleg/ă, prieten/ă?
 • Ai acceptat faptul că ai un copil autist?
 • Cum ai făcut acest lucru?
 • Cum reacţionezi la crizele copilului tău?
 • Cum este să fii mândru de tal entele speciale ale copilului tău?
 • Care îţi sunt visele?

Beneficiile participării la grupul de suport:

 • Înţelegerea urmărilor în plan familial a diagnosticării copilului cu autism;
 • Sugestii de restabilire a echilibrului familial;
 • Construirea unei imagini de ansamblu a caracteristicilor copilului cu autism
 • Cunoașter ea in detaliu a dificultăţilor cu care se confrunta copilul dvs.;
 • Dezvoltarea abilitaților de comunicare eficienta în relația cu copilul, familia, prietenii;
 • Optimizarea cooperării cu terapeuţii în veder ea creșterii eficientei terapiei;
 • Dezvoltarea abilităţilor de a lua deciziile adecvate;
 • Managementul eficient al timpului, emoţiilor şi resurselor financiare;
 • Împărtăşirea exp erienţei unor persoane care trec prin aceleaşi dificultăţi.