CENTRU DE EVALUARE ŞI RECUPERARE PRIN TERAPIE SPECIALIZATĂ PENTRU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST, SINDROM DOWN, ADHD

-------

Activităţile de terapie atât de necesare copiilor din grupul nostru țintă se desfășoară în cadrul primului Centru de Evaluare şi Recuperare prin Terapie Specializată pentru Tulburări din Spectrul Autist, Sindrom Down, ADHD din judeţul Brașov.

Servicii oferite:

  • evaluare psihologică de specialitate;
  • terapie ABA;
  • supervizare;
  • logopedie;
  • kinetoterapie

 

Grupul nostru țintă îl repezintă copiii cu vârstă cuprinsă între 0 -18 ani, diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, Sindrom Down, ADHD și alte tulburări asociate.

Formarea continuă a terapeuților, atât pentru ridicarea nivelului profesional, cât și pentru consolidarea echipei, reprezintă o activitate prioritară a centrului. Aceasta va contribui la oferirea unor servicii terapeutice de calitate.

În cadrul Centrului de Evaluare şi Recuperare prin Terapie Specializată pentru Tulburări din Spectrul Autist, Sindrom Down, ADHD al Asociației „Copiii de Cristal”, intervenția terapeutică pentru beneficiarii noștri se desfășoară după un plan de intervenție personalizat, elaborat de specialiști.

Planul de intervenție este realizat pe baza unei evaluări complexe pe toate ariile de dezvoltare și conține programe specifice prin care se urmărește recuperarea deficitelor și creșterea comportamentelor dezirabile.

Planul de activitate este revizuit lunar în ședințele de supervizare iar, o dată la șase luni, se reface evaluarea, pentru a nota progresul copilului și a stabili obiectivele viitoare.

Pe măsură ce copilul dobândește, în cadrul terapiei, deprinderile prevăzute în plan, se face trecerea la generalizare: stimularea copilului sau adolescentului de a folosi deprinderile obținute în sala de terapie în grupuri mai mari și, ulterior, în viața de zi cu zi.