CENTRUL REZIDENȚIAL

-------

Proiectul Centru rezidențial are ca scop crearea unui serviciu social-terapeutic-ocupațional auto-sustenabil, pentru tineri și adulți cu autism, prin parteneriat public – privat, care să asigure grupului țintă locuințe sociale securizare / suport rezidențial, locurile de muncă în sistem protejat și asistența socială și terapiile necesare.

Conform celor mai recente studii publicate de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor al SUA (singura entitate din lume care face anual studii în acest sens) – Rapoarte de statistică naționale (din SUA), în ultimii ani, a existat o creștere semnificativă a copiilor diagnosticați cu tulburare din spectrul autismului (1-50). Acest raport a fost realizat în perioada 2015-2016.

În România nu există absolut nici o statistică și nu există studii care să indice numărul real al persoanelor cu autism. În anul 2010, la presiunea asociațiilor de părinți, a fost adoptată ceea ce este cunoscut sub numele de “Legea de autism”, legea 151/2010. În 2016 au fost publicate în Monitorul Oficial normele de punere în aplicare. FEDRA, federația asociațiilor de părinți, este organizația care a colaborat permanent cu Ministerul Muncii la elaborarea normelor metodologice ale legii.

Practic, în România nu există servicii publice specifice disponibile pentru adulți cu autism. Familia și organizațiile neguvernamentale sunt singurul ajutor disponibil.

În acest moment, în România, nu există nici un centru rezidențial conceput special pentru adulți cu tulburări din spectrul autismului.

Practic, din acest punct de vedere, după vârsta de 18 ani, persoanele cu autism nu mai există pentru serviciile sociale specifice în sistemul public. Și acest lucru se datorează faptului că această condiție este clasificată ca fiind boală mintală sau tulburare psihică.

De asemenea, opțiunile specifice de terapie sunt eliminate, adulții cu autism sunt plasați în câteva centre particulare sau de stat pentru persoane cu tulburări psihice sau spitale de psihiatrie. Nici unul dintre aceste locuri oferă protecție și îngrijire specializată acestui grup țintă.

Concluzia este că există o nevoie drastică pentru a ajuta persoanele adulte cu autism cu servicii sociale de tip rezidențial, servicii de ocupare în locuri de muncă protejate, servicii de terapie specifică, care să le va permită să se dezvolte ca adulți.

În acest moment, Asociația “Copiii de Cristal” asigură servicii specializate unui număr de 43 de copii și 15 tineri și adulți cu tulburări din spectrul autismului, Asperger, ADHD, sindromul Down și tulburări asociate.

 

Proiectul Centrul rezidențial va crea un gen de centru pentru adulți diferit de cele uzuale în România, întrucât va avea pe lângă serviciile sociale – rezidențiale pentru adulți cu TSA, sindromul Down și alte tulburări asociate  oferite fie permanent, fie în sistemul de îngrijire temporară, și locuri de muncă în sistem de atelier protejat.

Conceptul de bază a acestui proiect este auto-sustenabilitatea.

Prin proiect va fi dezvoltată o fermă ecologică și un restaurant social în care vor fi folosite produsele obținute prin munca beneficiarilor Centrului rezidențial.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale proiectului: parteneriatul cu Colegiul Agricol Prejmer și Primăria Comunei Prejmer.

Colegiul Agricol Prejmer are o fermă școlară pe care dorește să o dezvolte și are nevoie de resursă umană care să îngrijească permanent grădina, solariile, dotările specifice.

Asociația Copiii de Cristal vine cu beneficiarii să acopere această nevoie, fără cheltuieli din partea Colegiului Agricol Prejmer.

Primăria Comunei Prejmer poate pune la dispoziția proiectului locația pentru dezvoltarea fermei și a dotărilor care vor asigura auto-sustenabilitatea.

Forța de muncă pentru formarea ca lucrători sociali va fi atrasă dintre locuitorii comunei Prejmer, cu prioritate.

Parteneri cheie în proiect:

  • G.A.S.P.C. Brașov – avem acceptul scris din partea instituției
  • Consiliul Județean Brașov – discutăm și avem acceptul de principiu pentru susținerea cofinanțării de 2%, pentru aplicarea proiectului pentru obținerea finanțării prin POR 2014-2020
  • Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, pentru asigurarea expertizei specifice pentru domeniile agricol, servicii de turism rural, social și psihologie – avem confirmare unor cadre didactice universitare de specialitate din facultăți ale ambelor universități
  • Consultanți cu experiență în scrierea și managementul proiectelor cu finanțare europeană – avem echipă de consultanți români și un consultant din Olanda
  • Parteneri din Olanda, unde sistemul fermelor sociale rezidențiale este implementat de mulți ani

 

Pe parcursul elaborării proiectului, vor putea adera la parteneriat și alte entități, dacă partenerii constată că se impune acest lucru.

Primul pas este acela de a dezvolta Centrul rezidențial.

Amenajarea centrului rezidențial a început în luna noiembrie 2017 cu finanțare obținută prin intermediul Fundației Globe Aware din SUA. Familiile vor fi implicate în acest proiect, deoarece copiii lor vor petrece tot restul vieții lor în acest centru după ce familia nu va mai fi în măsură să le sprijine.

Tinerii și adulții cu tulburări din spectrul autismului, sindromul Asperger, ADHD, sindromul Down și tulburări asociate vor fi implicați în mod direct în lucrul în ferma Colegiului Agricol Prejmer, asistați de voluntari și de părinți (sunt asistenți personali).

Dotarea cu animale ce vor putea fi folosite inclusiv la terapia copiilor și tinerilor (măgăruși, cai, de ex, dar nu este restrictiv, depinde de sugestiile cadrelor didactice ale Colegiului Agricol Prejmer), vor asigura elementul de atracție pentru familii din localitățile limitrofe, care vor dori să vină să viziteze locația. Se va avea în vedere inclusiv vizite organizate prin unitățile școlare din județul Brașov.

Al doilea pas este crearea și funcționarea restaurantului.

Am ales un restaurant ca idee de afaceri, deoarece județul Brașov are o industrie turistică foarte dezvoltată. Localitatea Prejmer, de asemenea, are un potențial turistic important.

Acest lucru va asigura în timp fluxul de turiști pentru locație.

Ideea proiectului va putea suferi modificări sau adaptări în funcție de propunerile partenerilor, dar ideea de bază este cea menționată de la început.